Long Distance Development

Home Benefits Condities Contact Free Apps Free Books Free Movies Sitemap
Condities
  • De betalingen gebeuren wekelijks.
  • De opdracht wordt stopgezet bij ontbrekende betalingen.
  • De communicatie gebeurt enkel via internet: email, skype,etc...
  • De voertaal is engels.
  • De resulterende broncode wordt wekelijks overgedragen.
  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de nodige ontwikkelingssoftware of licenties.
  • Eventuele Virtuele Private Netwerk, Virtuele Private Servers, versiebeheer, databanken worden aangeboden door de opdrachtgever.
Voor meer informatie contacteer info@lddevelop.com